Välkommen till
Nordiska Träskyddsrådet

 
 
Nordiska Träskyddsrådet bildades 1969 och har som uppgift att främja utvecklingen inom träskyddsindustrin i Norden. Vårt mål är att stärka konkurrenskraften för beständigt trä enligt NTR-klass. Vårt syfte är att optimera livslängden hos NTR-klassat virke med hänsyn till användningsbehov samt att sprida information och kunskap inom träskyddsområdet.
 
Next NTR Conference in Denmark 2018

Vid ev frågor ang NTR-conference - maila: mikael@traskydd.com

 
Träskyddsföreningar
i Norden
 
Nordiska Träskyddsrådet
Box 22307, SE-104 22 Stockholm, Sweden
Tel. 08-791 23 60 • Besöks/leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 31