Nordiska Träskyddsrådet
Box 22307, SE-104 22 Stockholm, Sweden
Tel. 08-791 23 60 • Besöks/leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 31