Märkningrätt

 
 
Godkendte NTR-producenter har eneret og pligt til at mærke behandlede træmaterialer og produkter i overensstemmelse med den NTR-klasse, som produktet er fremstillet til.

NTR’s mærker er registret og varemærkebeskyttet i de fire nordiske lande af de respektive medlemsorganisationer af NTR.

Overtrædelse og misbrug af mærkningsretten vil blive påtalt af NTR og kan føre til eksklusion, se NTR’s vedtægter.
Virksomheder som har mistet retten til af NTR-mærke fremgår af menuen Indragna märkningsrätter
 
 
Nordiska Träskyddsrådet
Box 22307, SE-104 22 Stockholm, Sweden
Tel. 08-791 23 60 • Besöks/leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 31