Hvem kan blive medlem?

 
 
Virksomheder, der udfører industriel træbeskyttelse, kan blive godkendt NTR-producent, når produktionen sker i overensstemmelse med NTR-regler, og virksomheden er tilmeldt en NTR-kontrolordning i et af de fire nordiske medlemslande.
 
Tilsvarende kan leverandører af træbeskyttelsesmidler blive godkendt som NTR-middelleverandør, når virksomhedens træbeskyttelsesmidler er NTR-godkendt og optaget på NTR’s liste over godkendte midler.
 
I overensstemmelse med NTR’s regler kan imprægneringsvirksomheder og middelleverandører, der arbejder med følgende træbeskyttelsesmetoder, optages som medlem:
·    Trykimprægnering
·    Vakuumimprægnering
·    Superkritisk imprægnering
·    Furfurylering
·    Acetylering
·    Varmebehandling
·    Kernetræsbeskyttelse
 
Gældende NTR-regler for udførelse af industriel træbeskyttelse fremgår af følgende  NTR-dokumenter.
NTR-dokumenter for tryk- og vakuumimprægnering
NTR-dokumenter for modificering (furfurylering, accetylering og varmebehandling)
NTR-dokumenter for kernetræsbeskyttelse (vinduer og beklædninger)
 
Nordiska Träskyddsrådet
Box 22307, SE-104 22 Stockholm, Sweden
Tel. 08-791 23 60 • Besöks/leveransadress: Klara Norra Kyrkogata 31