Nordiska Träskyddsrådet

Så blir du medlem

NTR er en nordisk organisation for kvalitetssikring af imprægnerede og  træbeskyttede produkter. NTR ledes af repræsentanter fra de fire nordiske træbeskyttelsesorganisationer i henholdsvis Sverige, Norge Finland og Danmark.

Se i det følgende hvordan du bliver tilmeldt NTR som træbeskyttelsesvirksomhed og middelleverandør.

Træbeskyttelsesvirksomheder
Udfører din virksomhed industriel træbeskyttelse og ønsker NTR-godkendelse, skal:
·    Din virksomhed anvende midler og/eller metoder godkendt af NTR, se Middelgodkendelse
·    Være tilmeldt en af NTR godkendt kontrolordning, se Imprægneringskontrol, og
·    Anmode om medlemskab hos et af NTR’s medlemsorganisationer – henholdsvis: Svenska Träskyddsföreningen, Kestopuuteollisuus ry, Treindustrien eller Dansk Træbeskyttelse.

Her kan du få oplyst medlemsbetingelser, medlemskontingent og hjælp til at blive tilmeldt NTR’s kontrolordning.

Middelleverandører
Fremstiller din virksomhed træbeskyttelsesmidler og ønsker NTR-middelgodkendelse med henblik på at levere godkendte midler til imprægneringsvirksomheder samt til virksomheder, som udfører NTR-godkendt kernetræsbeskyttelse, skal:
·    Træbeskyttelsesmidlerne være NTR-godkendt, se Middelgodkendelse,og
·    Din virksomhed skal være medlem af de respektive nordiske NTR-medlemsorganisationer i de respektive lande, som din virksomhed leverer midler til,  henholdsvis: Svenska Träskyddsföreningen, Kestopuuteollisuus ry, Treindustrien og Dansk Træbeskyttelse.

Her kan du få oplyst medlemsbetingelser, medlemskontingent og betingelser for middelgodkendelse.

Imprægneringskontrol
Udfører din virksomhed industriel træbeskyttelse som NTR-godkendt producent forudsætter det, at din virksomhed er tilmeldt en af NTR godkendt uafhængig kontrolordning.
Du kan frit vælge mellem følgende godkendte nordiske kontrolorganer, der også kan oplyse dig om kontrolbetingelser og kontrolgebyrer:
Se godkendte kontrolorganer her

Du kan få hjælp til tilmeldingen hos et af NTR’s medlemsorganisationer.

Middelgodkendelse
Leverer din virksomhed træbeskyttelsesmidler til NTR-godkendte træbeskyttelsesvirksomheder og til NTR-godkendt kernetræsbeskyttelse forudsætter det, at midlerne er effektivitetsgodkendt af NTR’s teknikergruppe og optaget på NTR’s liste over godkendte midler.
Se godkendte træbeskyttelsesmidler her

Yderligere oplysninger om betingelser for godkendelse, optagelsesgebyr og kontrolgebyrer fås NTR’s sekretariat.