Teknikergrupp

Ordförande & sekreterare

Niels Morsing

Teknologisk Institut
Trä og Miljö
Postboks 141
DK-2630 TåSTRUP
Danmark

Telefon:   +45 72 20 20 00
Direkt:      +45 72 20 23 12
Mobil:       +45 722 02 312
e-post:     nmo@teknologisk.dk

Ledamöter

Per Otto Flaete

Norsk Treteknisk Institutt
Postboks 113, Blindern
NO-0314 OSLO
Norge

Växel:   +47 988 53 333
Mobilt:   +47 951 36 270
e-post:   per.otto.flate@treteknisk.no

Pia Larsson Brelid

RISE, Research Institutes of Sweden
Gibraltargatan 35
SE-412 79 GÖTEBORG
Sverige

Växel:      +46 10-516 50 00
Direkt:     +46 10-516 57 24 (direkt)
Mobil:      +46 70-747 27 85
e-post:   pia.larssonbrelid@ri.se

Petteri Torniainen

Finotrol Oy
Teollisuuskatu 3
FIN-50130 MIKKELI
Finland

Telefon:     +358 40 589 25 69
e-post:      petteri.torniainen@finotrol.fi

Suppleant

Nasko Terziev

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Inst för skogens produkter
Box 7008
SE-750 07  UPPSALA
Sverige

Växel:       +46 18-67 10 00
Direkt:       +46 18-67 25 89
Mobil:        +46 70-667 25 89
e-post:     nasko.terziev@sprod.slu.se