Nordiska Träskyddsrådet

Kvalitetskontroll & certifiering

Producenter av impregnerat trä enligt NTR Dokument Nr 1 "Nordic wood protection classes" skall vara certifierade enligt NTR Dokument Nr 3 "Nordic requirements for quality control of industrially protected wood".

Certifieringen innebär att producenterna står under kontroll av en av NTR godkänd kontrollinstitution, se nedan, som regelbundet besöker företagen och kontrollerar att föreskrivna krav på det impregnerade träet uppfylls.

Företagen kontrollerar emellertid själva i första hand att kvalitetskraven efterföljs genom sin interna driftkontroll.

Endast företag som är anslutna till kvalitetskontrollen och certifierade enligt NTR Dokument nr 3 har rätt att märka sina produkter med de för respektive träskyddsklass inregistrerade kvalitetsmärkena.

I Norge certifieras med ett annat, men likvärdigt, kvalitetsmärke, se vidstående figur.
Ca 90 % av produktionen av impregnerat trä i Norden sker enligt NTR standard.

Exempel på märkning

Godkända kontrollinstitutioner

Danmark

Dansk Imprægneringskontrol

Dansk Imprægneringskontrol
Gregersensvej 3
DK-2630 Taastrup

www.teknologisk.dk


Morten Klamer

di-kontrol@teknologisk.dk

Telefon: +45 72-20 23 37

Finland

Inspecta Sertifiointi Oy

Inspecta Sertifiointi Oy
Rengastie 23
FI-60120 SEINÄJOKI

Telefon: +358 10-521 0000

www.inspecta.com

Reijo Ravila

Inspection engineer, Wood Products

reijo.ravila@inspecta.com

Mobile:   +358 400 366 596

Finotrol Oy

Finotrol Oy / Toimitusjohtaja
Pl 181 (Teollisuuskatu 3)
FI-50100 MIKKELI

www.finotrol.fi

Petteri Torniainen

petteri.torniainen@finotrol.fi

Telefon:+358 40 589 25 69

Norge

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Träteknisk utvärdering
Box 857
SE-501 15 Borås

Växel:      +46 10-516 50 00

Fredrik Hansson

e-post:       fredrik.hansson@ri.se
Telefon:      +46 10 516 57 18

www.ri.se

Sverige

Norsk Impregneringskontroll

Norsk Impregneringskontroll (NIK)
Box 113 Blindern
NO-0314 Oslo
Växel:    +47 22-96 55 00

Morten Damm

Pröving & Sertifisering
Tele:      +47 900-67 445
epost:      morten.damm@treteknisk.no

www.treteknisk.no