Nordiska Träskyddsrådet

Kvalitetskontroll & certifiering

Allmänt
Producenter av impregnerat trä enligt NTR Dokument Nr 1 "Nordic wood protection classes" skall vara certifierade enligt NTR Dokument Nr 3 "Nordic requirements for quality control of industrially protected wood". NTR Dokument 1, 2 och 3 finns med impregnering, modifiering och kärnvedsskydd. Certifieringen innebär att producenterna står under kontroll av en av NTR godkänd kontrollinstitution, se nedan, som regelbundet besöker företagen och kontrollerar att föreskrivna krav på det impregnerade träet uppfylls. Företagen kontrollerar emellertid själva i första hand att kvalitetskraven efterföljs genom sin interna driftkontroll. Endast företag som är anslutna till kvalitetskontrollen och certifierade enligt NTR Dokument nr 3:2013 har rätt att märka sina produkter med de för respektive träskyddsklass inregistrerade kvalitetsmärkena.

I Norge certifieras med ett annat, men likvärdigt, kvalitetsmärke, se vidstående figur.
Ca 90 % av produktionen av impregnerat trä i Norden sker enligt NTR standard.

Godkända kontrollinstitutioner 1 januari 2013.

Danmark

Dansk Imprægneringskontrol
Gregersensvej 3
DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 72-20 23 37
Fax:       +45 72-20 23 30
Morten Klamer
di-kontrol@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Finland

Inspecta Sertifiointi Oy
Rengastie 23
FI-60120 SEINÄJOKI
Telefon: +358 10-521 0000
Mobile:   +358 400 366 596

Reijo Ravila, Inspection engineer, Wood Products
reijo.ravila@inspecta.com
www.inspecta.com  

Finotrol Oy / Toimitusjohtaja
Pl 181 (Teollisuuskatu 3)
FI-50100 MIKKELI
Telefon:+358 40 589 25 69

Petteri Torniainen
petteri.torniainen@finotrol.fi
www.finotrol.fi

Norge

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Box 857
SE-501 15 Borås
Telefon: +46 10-516 50 00
Fax:       +46 33-13 45 16/- 13 55 02

Jöran Jermer
joran.jermer@sp.se
www.sp.se

Sverige

Norsk Impregneringskontroll
Box 113 Blindern
NO-0314 Oslo
Telefon: +47 22-96 55 00
Fax:       +47 22-60 42 91

Morten Damm, Pröving & Sertifisering
+47 900-67 445
morten.damm@treteknisk.no
www.treteknisk.no