Nordiska Träskyddsrådet

Medlemsorganisationer

Dansk Træbeskyttelse
Runetoften 14,1 8210 Aarhus V
Danmark

Mobiltelefon: +45 70-890 059
Mail: dtb@kgr-services.dk

Kestopuuteollisuus ry
P.O Box 381
(Visiting address: Unioninkatu 14,
4th floor)
FIN-00131 HELSINKI
Finland
Telefon: +358 9-6229 4043
Fax:       +358 9-6229 4040
Mobiltelefon: +358 40-514 8911
Mail: tommi.tahkala@kestopuu.fi

Treindustrien
Postboks 5487 Majorstuen
NO-0305 OSLO
Norge

Telefon: +47 976-02 543
Mail: heidi.kielland@trelast.no

Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307
SE-104 22 STOCKHOLM
Sverige
Telefon: +46 8 791 23 60
Mobiltelefon: +46 70 418 49 59
Mail: fredrik.westin@traskydd.com