Nordiska Träskyddsrådet

Medlemsorganisationer 2015-01-01

Dansk Træbeskyttelse
c/o Traeinformation
Lyngby Kirkestraede 14
DK-2800 KGS. LYNGBY
Danmark

Telefon: +45 45-28 03 33
Fax:
      +45 45-28 03 30
Mobiltelefon: -
Mail: traeinfo@traeinfo.dk

Kestopuuteollisuus ry
P.O Box 381
(Visiting address: Unioninkatu 14,
4th floor)
FIN-00131 HELSINKI
Finland
Telefon: +358 9-6229 4043
Fax:       +358 9-6229 4040
Mobiltelefon: +358 40-514 8911
Mail: tommi.tahkala@kestopuu.fi

Treindustrien
Postboks 5487 Majorstuen
NO-0305 OSLO
Norge

Telefon: +47 976-02 543
Fax:
     
Mobiltelefon:
Mail:
heidi.kielland@trelast.no

Svenska Träskyddsföreningen

Box 22307
SE-104 22 STOCKHOLM
Sverige
Telefon: +46 8-791 23 57
Fax:       +46 8 50-893 893
Mobiltelefon: +46 70 552 79 66
Mail: mikael@traskydd.com