Nordiska Träskyddsrådet

NTR Sekretariat

Nordiska Träskyddsrådets administrativa skötsel sker på NTRs sekretariat under ledning av generalsekreterare Mikael Westin. Sekretariat är förlagt till Stockholm och till sekretariatet kan man vända sig med frågor rörande:

  • allmän information om NTR och dess verksamhet
  • godkännande av träskyddsmedel
  • beställningar av NTRs publikationer och godkännandelistor
  • NTRs administration och ekonomi
  • information om Nordiska Träskyddsdagar

Specifika teknikerrelaterade frågor avseende träskyddsmedel, provningar och provningsresultat hanteras av sekreteraren i teknikergruppen Niels Morsing, Teknologisk Institut, Gregersensvej, DK-2630 Höje Tåstrup, Danmark.

Generalsekreterare:

Namn: Mikael Westin
Adress: c/o Svenska Träskyddsföreningen
Box 22307
SE-104 22 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 8 791 23 57
Fax:
+46 8 50 893 893
Mobiltelefon: +46 70 552 79 66
Mail:
mikael@traskydd.com

Sekreterare i teknikergruppen

Namn: Niels Morsing
Adress:
Teknologisk Institut,
Trä og Miljö
Postboks 141
DK-2630 TÅSTRUP
Danmark

Telefon: +45 72 20 23 12
Fax:
+ 45 72 20 33  24
Mobiltelefon:
+45 722 02 312
Mail:
nmo@teknologisk.dk