Nordiska Träskyddsrådet

Statistik

I de nordiska länderna sammanställs årligen uppgifter över vilka kvantiteter virke som impregnerats.

Den nordiska träimpregneringsindustrin har de senaste åren producerat runt 1,9 miljoner m3 impregnerat virke, huvudsakligen av sortimentet sågat och hyvlat.

Statistikhistorik

Läs statistikrapporterna i Adobe Reader:
Statistik 2014
Statistik 2013
Statistik 2012
Statistik 2011
Statistik 2010
Statistik 2009
Statistik 2008
Statistik 2007